วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

POL2101 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง ชุดที่1

POL2101 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง ชุดที่1 
แนวข้อสอบออนไลน์ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่่ 2 นครรัฐกรีกและแนวคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต
บทที่ 3 เพลโต
บทที่ 4 อริสโตเติ้ล
บทที่ 5 ความคิดทางการเมืองสมัยกรีกตอนปลายและโรมัน
บทที่ 6 ลัทธิสตตอยอิกส์
บทที่ 7 คริสตสมัยต้นกับความคิดทางการเมือง
บทที่ 8 ความคิดทางการเมืองยุคโรมันเสื่อมอำนาจ

POL2101 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง ชุดที่1


แนวข้อสอบราม